Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 48.438
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 80
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 80 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 27.036 /27.035
Numri i fletëve të votimit të papërdora 20.603
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 152
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 368
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 26.667
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,81%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 31 0,12%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 91 0,34%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 08 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 18 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 22 0,08%
Ligj dhe Drejtesi 15 0,06%
Partia Unitetit Kombetar 04 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 36 0,13%
Partia G 99 10 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 09 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 12 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 07 0,03%
Partia e Gjelbër 10 0,04%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 14 0,05%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 06 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 36 0,13%
Partia Demokracia Sociale 99 0,37%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 23 0,09%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 10 0,04%
Partia Ambientaliste 02 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 07 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 15 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 13 0,05%
Levizja Socialiste për Integrim 1.940 7,27%
Partia Socialpuntore Shqiptare 20 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 62 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 12.227 45,85%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 19 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 05 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 10 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 06 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 11 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 84 0,31%
Partia Ardhmërija Shqiptare 66 0,25%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 05 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 42 0,16%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 14 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 08 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 10 0,04%
Aleanca Demokratike 65 0,24%
Partia Emigracioni Shqiptar 36 0,13%
Partia Demokratike 9.661 36,23%
Partia Republikane Shqiptare 320 1,20%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 07 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 78 0,29%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 257 0,96%
Balli Kombëtar Demokrat 57 0,21%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 04 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 55 0,21%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 155 0,58%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 05 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 30 0,11%
Partia Balli Kombëtar 92 0,34%
Bashkimi Liberal Demokrat 08 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 05 0,02%
Partia Konservatore 02 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 13 0,05%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 03 0,01%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 23 0,09%
Aleanca Kuq e Zi 266 1,00%
Fryma e Re Demokratike 486 1,82%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)