Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 65.453
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 111
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 111 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 40.054 /40.054
Numri i fletëve të votimit të papërdora 25.926
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 279
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 464
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 39.590
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,20%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 45 0,11%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 04 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 131 0,33%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 32 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 107 0,27%
Ligj dhe Drejtesi 62 0,16%
Partia Unitetit Kombetar 25 0,06%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 53 0,13%
Partia G 99 22 0,06%
Partia Shqiptare Atdheu 10 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 25 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 31 0,08%
Partia e Gjelbër 43 0,11%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 07 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 04 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 21 0,05%
Aleanca Arbnore Kombëtare 20 0,05%
Partia Demokracia Sociale 197 0,50%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 22 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 07 0,02%
Partia Ambientaliste 06 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 20 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 21 0,05%
Levizja Socialiste për Integrim 3.310 8,36%
Partia Socialpuntore Shqiptare 34 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 75 0,19%
Partia Socialiste e Shqipërisë 20.494 51,77%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 19 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 15 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 19 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 264 0,67%
Partia Ardhmërija Shqiptare 62 0,16%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 03 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 41 0,10%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 11 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 20 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,01%
Aleanca Demokratike 60 0,15%
Partia Emigracioni Shqiptar 24 0,06%
Partia Demokratike 10.613 26,81%
Partia Republikane Shqiptare 576 1,45%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 12 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 04 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 09 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 268 0,68%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 850 2,15%
Balli Kombëtar Demokrat 43 0,11%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 13 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 80 0,20%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 217 0,55%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 51 0,13%
Partia Balli Kombëtar 33 0,08%
Bashkimi Liberal Demokrat 28 0,07%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 23 0,06%
Partia Konservatore 03 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 43 0,11%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 07 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 15 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 309 0,78%
Fryma e Re Demokratike 1.012 2,56%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)