Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 49.700
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 87
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 87 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 28.887 /28.887
Numri i fletëve të votimit të papërdora 17.996
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 217
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 383
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 28.504
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,12%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 20 0,07%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 06 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 81 0,28%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 05 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 09 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 25 0,09%
Ligj dhe Drejtesi 12 0,04%
Partia Unitetit Kombetar 09 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 46 0,16%
Partia G 99 08 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 11 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 18 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 16 0,06%
Partia e Gjelbër 10 0,04%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 08 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 07 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 25 0,09%
Aleanca Arbnore Kombëtare 11 0,04%
Partia Demokracia Sociale 74 0,26%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 32 0,11%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 07 0,02%
Partia Ambientaliste 05 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 23 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 23 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 2.982 10,46%
Partia Socialpuntore Shqiptare 40 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 81 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 14.346 50,33%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 22 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 51 0,18%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 06 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 14 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 05 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 123 0,43%
Partia Ardhmërija Shqiptare 77 0,27%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 17 0,06%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 17 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 06 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,01%
Aleanca Demokratike 23 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 29 0,10%
Partia Demokratike 7.756 27,21%
Partia Republikane Shqiptare 845 2,96%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 13 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 06 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 06 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 48 0,17%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 373 1,31%
Balli Kombëtar Demokrat 27 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 08 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 40 0,14%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 154 0,54%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 54 0,19%
Partia Balli Kombëtar 91 0,32%
Bashkimi Liberal Demokrat 05 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,01%
Partia Konservatore 41 0,14%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 11 0,04%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 05 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 06 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 356 1,25%
Fryma e Re Demokratike 313 1,10%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)