Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 54.308
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 97
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 97 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 32.432 /32.432
Numri i fletëve të votimit të papërdora 22.351
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 206
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 324
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 32.108
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,72%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 49 0,15%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 06 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 154 0,48%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 20 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 66 0,21%
Ligj dhe Drejtesi 36 0,11%
Partia Unitetit Kombetar 19 0,06%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 47 0,15%
Partia G 99 18 0,06%
Partia Shqiptare Atdheu 10 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 04 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 16 0,05%
Partia e Gjelbër 15 0,05%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 10 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 13 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 11 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 36 0,11%
Partia Demokracia Sociale 135 0,42%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 27 0,08%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 05 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 18 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 11 0,03%
Levizja Socialiste për Integrim 2.040 6,35%
Partia Socialpuntore Shqiptare 34 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 68 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 15.661 48,78%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 24 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 14 0,04%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 44 0,14%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 25 0,08%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 296 0,92%
Partia Ardhmërija Shqiptare 36 0,11%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 40 0,12%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 09 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 20 0,06%
Partia Demokracia e Re Europiane 08 0,02%
Aleanca Demokratike 31 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 39 0,12%
Partia Demokratike 10.256 31,94%
Partia Republikane Shqiptare 367 1,14%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 13 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 08 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 14 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 176 0,55%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 597 1,86%
Balli Kombëtar Demokrat 26 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 16 0,05%
Partia Lëvizja e Legalitetit 139 0,43%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 155 0,48%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 06 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 58 0,18%
Partia Balli Kombëtar 41 0,13%
Bashkimi Liberal Demokrat 10 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,01%
Partia Konservatore 02 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 08 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 11 0,03%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 11 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 325 1,01%
Fryma e Re Demokratike 735 2,29%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)