Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 32.564
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 58
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 58 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 19.098 /19.098
Numri i fletëve të votimit të papërdora 13.966
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 152
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 241
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 18.857
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,65%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 14 0,07%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 47 0,25%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 07 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 47 0,25%
Ligj dhe Drejtesi 43 0,23%
Partia Unitetit Kombetar 12 0,06%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 57 0,30%
Partia G 99 08 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 11 0,06%
Partia Pajtimit Kombëtar 05 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,03%
Partia e Gjelbër 04 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 08 0,04%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 04 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 06 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 36 0,19%
Partia Demokracia Sociale 72 0,38%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 20 0,11%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,01%
Partia Ambientaliste 01 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 08 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,01%
Levizja Socialiste për Integrim 1.448 7,68%
Partia Socialpuntore Shqiptare 20 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 37 0,20%
Partia Socialiste e Shqipërisë 7.490 39,72%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 33 0,18%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 07 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 25 0,13%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 62 0,33%
Partia Ardhmërija Shqiptare 76 0,40%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 14 0,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 11 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,02%
Aleanca Demokratike 21 0,11%
Partia Emigracioni Shqiptar 29 0,15%
Partia Demokratike 7.352 38,99%
Partia Republikane Shqiptare 244 1,29%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 17 0,09%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 162 0,86%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 353 1,87%
Balli Kombëtar Demokrat 17 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 13 0,07%
Partia Lëvizja e Legalitetit 61 0,32%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 76 0,40%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 13 0,07%
Partia Balli Kombëtar 24 0,13%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 09 0,05%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,01%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 06 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 198 1,05%
Fryma e Re Demokratike 590 3,13%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)