Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 46.954
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 83
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 83 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 28.011 /28.009
Numri i fletëve të votimit të papërdora 19.399
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 240
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 376
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 27.633
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,65%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 21 0,08%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 74 0,27%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 12 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 31 0,11%
Ligj dhe Drejtesi 31 0,11%
Partia Unitetit Kombetar 10 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 30 0,11%
Partia G 99 24 0,09%
Partia Shqiptare Atdheu 14 0,05%
Partia Pajtimit Kombëtar 11 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 11 0,04%
Partia e Gjelbër 33 0,12%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 06 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 15 0,05%
Aleanca Arbnore Kombëtare 23 0,08%
Partia Demokracia Sociale 108 0,39%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 18 0,07%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 07 0,03%
Partia Ambientaliste 01 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 11 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 48 0,17%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 11 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 1.661 6,01%
Partia Socialpuntore Shqiptare 19 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 34 0,12%
Partia Socialiste e Shqipërisë 12.238 44,29%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 24 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 19 0,07%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 15 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 11 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 121 0,44%
Partia Ardhmërija Shqiptare 67 0,24%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 05 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 19 0,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 13 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 09 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,01%
Aleanca Demokratike 30 0,11%
Partia Emigracioni Shqiptar 30 0,11%
Partia Demokratike 9.654 34,94%
Partia Republikane Shqiptare 338 1,22%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 17 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 06 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 261 0,94%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 550 1,99%
Balli Kombëtar Demokrat 46 0,17%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 11 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 254 0,92%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 347 1,26%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 06 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 40 0,14%
Partia Balli Kombëtar 37 0,13%
Bashkimi Liberal Demokrat 15 0,05%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,00%
Partia Konservatore 02 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 10 0,04%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 03 0,01%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 10 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 288 1,04%
Fryma e Re Demokratike 860 3,11%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)