Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 24.014
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 46
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 46 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 14.129 /14.129
Numri i fletëve të votimit të papërdora 10.292
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 94
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 157
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 13.972
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,84%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 11 0,08%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 70 0,50%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 09 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 30 0,21%
Ligj dhe Drejtesi 19 0,14%
Partia Unitetit Kombetar 13 0,09%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 18 0,13%
Partia G 99 06 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 07 0,05%
Partia Pajtimit Kombëtar 07 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,04%
Partia e Gjelbër 07 0,05%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 05 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 04 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,03%
Partia Demokracia Sociale 57 0,41%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 09 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 04 0,03%
Partia Ambientaliste 03 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,01%
Levizja Socialiste për Integrim 764 5,47%
Partia Socialpuntore Shqiptare 25 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 29 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 6.060 43,37%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 11 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 08 0,06%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 05 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 53 0,38%
Partia Ardhmërija Shqiptare 14 0,10%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 16 0,11%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 07 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,02%
Aleanca Demokratike 10 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 22 0,16%
Partia Demokratike 5.310 38,00%
Partia Republikane Shqiptare 104 0,74%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 10 0,07%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 146 1,04%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 227 1,62%
Balli Kombëtar Demokrat 14 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 24 0,17%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 99 0,71%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 09 0,06%
Partia Balli Kombëtar 02 0,01%
Bashkimi Liberal Demokrat 10 0,07%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 19 0,14%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 06 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 144 1,03%
Fryma e Re Demokratike 502 3,59%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)