Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 63 nga 63
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA RRESHEN 100,00% 19 nga 19
BASHKIA RUBIK 100,00% 14 nga 14
KOMUNA FAN 100,00% 11 nga 11
KOMUNA KACINAR 100,00% 4 nga 4
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KTHELLE 100,00% 6 nga 6
KOMUNA OROSH 100,00% 5 nga 5
KOMUNA SELITE-MIRDITE 100,00% 4 nga 4
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 27.707
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 63
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 63 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 15.424 /15.424
Numri i fletëve të votimit të papërdora 12.673
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 79
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 253
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 15.171
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,67%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 08 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,01%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 07 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 382 2,52%
Ligj dhe Drejtesi 07 0,05%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,05%
Partia G 99 01 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 12 0,08%
Partia e Gjelbër 02 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 15 0,10%
Aleanca Arbnore Kombëtare 75 0,49%
Partia Demokracia Sociale 49 0,32%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 09 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,01%
Partia Ambientaliste 05 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 05 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 09 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 19 0,13%
Levizja Socialiste për Integrim 2.132 14,05%
Partia Socialpuntore Shqiptare 13 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 38 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 5.248 34,59%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 41 0,27%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 154 1,02%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,01%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,01%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,01%
Aleanca Demokratike 19 0,13%
Partia Emigracioni Shqiptar 18 0,12%
Partia Demokratike 5.151 33,95%
Partia Republikane Shqiptare 343 2,26%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 04 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 13 0,09%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 238 1,57%
Balli Kombëtar Demokrat 23 0,15%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 104 0,69%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 389 2,56%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 26 0,17%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 69 0,45%
Partia Balli Kombëtar 01 0,01%
Bashkimi Liberal Demokrat 39 0,26%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 01 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 135 0,89%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 03 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 32 0,21%
Fryma e Re Demokratike 280 1,85%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)