Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 47.810
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 86
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 86 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 28.149 /28.149
Numri i fletëve të votimit të papërdora 18.086
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 144
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 446
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 27.703
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,88%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 15 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 03 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 115 0,42%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 15 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 28 0,10%
Ligj dhe Drejtesi 08 0,03%
Partia Unitetit Kombetar 04 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 40 0,14%
Partia G 99 16 0,06%
Partia Shqiptare Atdheu 09 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 09 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,02%
Partia e Gjelbër 05 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 07 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 17 0,06%
Partia Rruga e Lirisë 23 0,08%
Aleanca Arbnore Kombëtare 21 0,08%
Partia Demokracia Sociale 120 0,43%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 74 0,27%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 06 0,02%
Partia Ambientaliste 01 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 28 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 26 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 1.750 6,32%
Partia Socialpuntore Shqiptare 38 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 79 0,29%
Partia Socialiste e Shqipërisë 11.937 43,09%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 29 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 15 0,05%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 37 0,13%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 36 0,13%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 128 0,46%
Partia Ardhmërija Shqiptare 55 0,20%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 05 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 55 0,20%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 16 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 11 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 13 0,05%
Aleanca Demokratike 23 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 32 0,12%
Partia Demokratike 10.348 37,35%
Partia Republikane Shqiptare 564 2,04%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 10 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 13 0,05%
Partia Ora e Shqipërisë 06 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 67 0,24%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 510 1,84%
Balli Kombëtar Demokrat 32 0,12%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 126 0,45%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 367 1,32%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 68 0,25%
Partia Balli Kombëtar 30 0,11%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,01%
Partia Konservatore 01 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 64 0,23%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 07 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 195 0,70%
Fryma e Re Demokratike 417 1,51%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)