Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.158
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.712 /2.712
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.645
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 23
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 41
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.671
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 44,04%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 23 0,86%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,11%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,04%
Ligj dhe Drejtesi 11 0,41%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,15%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 04 0,15%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,15%
Levizja Socialiste për Integrim 330 12,35%
Partia Socialpuntore Shqiptare 00 0,00%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 06 0,22%
Partia Socialiste e Shqipërisë 675 25,27%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 05 0,19%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 31 1,16%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,07%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 02 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,07%
Partia Demokratike 999 37,40%
Partia Republikane Shqiptare 83 3,11%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 151 5,65%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,15%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 05 0,19%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,04%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 58 2,17%
Fryma e Re Demokratike 256 9,58%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)