Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 30.192
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 46
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 46 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 14.109 /14.109
Numri i fletëve të votimit të papërdora 16.621
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 57
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 236
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 13.873
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 46,73%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 12 0,09%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 06 0,04%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 62 0,45%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 09 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 43 0,31%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 10 0,07%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 07 0,05%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 02 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,01%
Partia Demokracia Sociale 21 0,15%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 08 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 06 0,04%
Partia Ambientaliste 03 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 11 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 07 0,05%
Levizja Socialiste për Integrim 556 4,01%
Partia Socialpuntore Shqiptare 09 0,06%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 34 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 6.574 47,39%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 11 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 06 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 16 0,12%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 95 0,68%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 03 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,02%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 12 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,03%
Aleanca Demokratike 07 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 17 0,12%
Partia Demokratike 4.175 30,09%
Partia Republikane Shqiptare 259 1,87%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 06 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 04 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 81 0,58%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 922 6,65%
Balli Kombëtar Demokrat 31 0,22%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 20 0,14%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 118 0,85%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 08 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 04 0,03%
Partia Balli Kombëtar 04 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,02%
Partia Konservatore 01 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 10 0,07%
Aleanca Kuq e Zi 476 3,43%
Fryma e Re Demokratike 169 1,22%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)