Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.858
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 18
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 18 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.450 /4.450
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.513
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 06
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 142
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.308
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,24%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 84 1,95%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 08 0,19%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 02 0,05%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,09%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 06 0,14%
Partia G 99 01 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,05%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 07 0,16%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 05 0,12%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 03 0,07%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,12%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 07 0,16%
Levizja Socialiste për Integrim 458 10,63%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,19%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.753 40,69%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 07 0,16%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 14 0,32%
Partia Ardhmërija Shqiptare 05 0,12%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 06 0,14%
Partia Emigracioni Shqiptar 08 0,19%
Partia Demokratike 1.278 29,67%
Partia Republikane Shqiptare 101 2,34%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 04 0,09%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 08 0,19%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 161 3,74%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 47 1,09%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 03 0,07%
Partia Balli Kombëtar 03 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,02%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 04 0,09%
Aleanca Kuq e Zi 186 4,32%
Fryma e Re Demokratike 94 2,18%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)