Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.576
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.789 /1.789
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.834
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 21
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.768
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,03%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,06%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,06%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 04 0,23%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 27 1,53%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,11%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 04 0,23%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,06%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 94 5,32%
Partia Socialpuntore Shqiptare 00 0,00%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 05 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 823 46,55%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,23%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 23 1,30%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,06%
Aleanca Demokratike 02 0,11%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,06%
Partia Demokratike 522 29,52%
Partia Republikane Shqiptare 29 1,64%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 102 5,77%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,17%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,23%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 09 0,51%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 03 0,17%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,06%
Aleanca Kuq e Zi 73 4,13%
Fryma e Re Demokratike 26 1,47%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)