Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.733
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 15
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 15 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.859 /2.859
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.991
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 01
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 51
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.808
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 42,46%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 03 0,11%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 26 0,93%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,07%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 09 0,32%
Ligj dhe Drejtesi 11 0,39%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,11%
Partia G 99 01 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 03 0,11%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 236 8,40%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 03 0,11%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.092 38,89%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,07%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 19 0,68%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,14%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,04%
Aleanca Demokratike 04 0,14%
Partia Emigracioni Shqiptar 09 0,32%
Partia Demokratike 1.013 36,08%
Partia Republikane Shqiptare 137 4,88%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,11%
Partia e të Drejtave të Mohuara 04 0,14%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,14%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 65 2,31%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,14%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 10 0,36%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,07%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,04%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,07%
Aleanca Kuq e Zi 97 3,45%
Fryma e Re Demokratike 22 0,78%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)