Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 74 nga 74
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA LAC 100,00% 25 nga 25
BASHKIA MAMURRAS 100,00% 25 nga 25
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA FUSHE KUQE 100,00% 9 nga 9
KOMUNA MILOT 100,00% 15 nga 15
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 52.880
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 74
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 74 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 27.526 /27.532
Numri i fletëve të votimit të papërdora 23.864
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 31
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 488
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 27.044
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 52,07%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 06 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 05 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 06 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 08 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 10 0,04%
Ligj dhe Drejtesi 51 0,19%
Partia Unitetit Kombetar 12 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 17 0,06%
Partia G 99 10 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 42 0,16%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 11 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 54 0,20%
Partia Demokracia Sociale 308 1,14%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 15 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,00%
Partia Ambientaliste 04 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 07 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 25 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 20 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 1.981 7,33%
Partia Socialpuntore Shqiptare 21 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 47 0,17%
Partia Socialiste e Shqipërisë 7.809 28,88%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 11 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 06 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 64 0,24%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 271 1,00%
Partia Ardhmërija Shqiptare 24 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 11 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 10 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 08 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 11 0,04%
Aleanca Demokratike 11 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 48 0,18%
Partia Demokratike 13.319 49,25%
Partia Republikane Shqiptare 345 1,28%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 16 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 22 0,08%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 238 0,88%
Balli Kombëtar Demokrat 68 0,25%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 04 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 151 0,56%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 1.324 4,90%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 08 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 74 0,27%
Partia Balli Kombëtar 03 0,01%
Bashkimi Liberal Demokrat 25 0,09%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,01%
Partia Konservatore 04 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 47 0,17%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 08 0,03%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 16 0,06%
Aleanca Kuq e Zi 74 0,27%
Fryma e Re Demokratike 332 1,23%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)