Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 10.399
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 15
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 15 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.264 /5.262
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.513
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 31
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 77
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.185
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,60%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 149 2,87%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,10%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 08 0,15%
Partia e Gjelbër 48 0,93%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 03 0,06%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 07 0,14%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,14%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 396 7,64%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,04%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 07 0,14%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.203 42,49%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 28 0,54%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,08%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,06%
Partia Demokratike 1.357 26,17%
Partia Republikane Shqiptare 367 7,08%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 326 6,29%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 04 0,08%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,08%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,02%
Partia Balli Kombëtar 01 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,04%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 09 0,17%
Fryma e Re Demokratike 215 4,15%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)