Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 84 nga 84
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA BURREL 100,00% 18 nga 18
BASHKIA KLOS 100,00% 14 nga 14
KOMUNA BAZ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA DERJAN 100,00% 3 nga 3
KOMUNA GURRE 100,00% 6 nga 6
KOMUNA KOMSI 100,00% 8 nga 8
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA LIS 100,00% 7 nga 7
KOMUNA MACUKULL 100,00% 3 nga 3
KOMUNA RUKAJ 100,00% 6 nga 6
KOMUNA SUC 100,00% 5 nga 5
KOMUNA ULEZ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA XIBER 100,00% 6 nga 6
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 43.790
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 84
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 84 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 25.930 /25.936
Numri i fletëve të votimit të papërdora 18.659
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 68
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 448
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 25.500
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,26%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 03 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 12 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 05 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 13 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 241 0,95%
Ligj dhe Drejtesi 05 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 22 0,09%
Partia G 99 07 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 04 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 06 0,02%
Partia e Gjelbër 06 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 03 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 12 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 11 0,04%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,00%
Partia Demokracia Sociale 66 0,26%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 15 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 06 0,02%
Partia Ambientaliste 19 0,07%
Partia e Çështjeve Shqiptare 13 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 21 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 26 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 2.399 9,41%
Partia Socialpuntore Shqiptare 21 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 78 0,31%
Partia Socialiste e Shqipërisë 9.455 37,08%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 25 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 07 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 04 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 08 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 38 0,15%
Partia Ardhmërija Shqiptare 06 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 03 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 09 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 34 0,13%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 06 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 05 0,02%
Aleanca Demokratike 20 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 40 0,16%
Partia Demokratike 9.623 37,74%
Partia Republikane Shqiptare 1.119 4,39%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 08 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 69 0,27%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 25 0,10%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 119 0,47%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,01%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 418 1,64%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 302 1,18%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 05 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 89 0,35%
Partia Balli Kombëtar 04 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 28 0,11%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,01%
Partia Konservatore 03 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 21 0,08%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 04 0,02%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 65 0,25%
Aleanca Kuq e Zi 73 0,29%
Fryma e Re Demokratike 832 3,26%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)