Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 11.338
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 17
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 17 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.201 /5.201
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.648
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 27
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 70
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.131
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 45,87%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 28 0,55%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 05 0,10%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 10 0,19%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,08%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,06%
Partia e Gjelbër 116 2,26%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,06%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 17 0,33%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,04%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,12%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 955 18,61%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,04%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 21 0,41%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.871 36,46%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 11 0,21%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,14%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 07 0,14%
Partia Demokratike 1.013 19,74%
Partia Republikane Shqiptare 420 8,19%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,08%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 522 10,17%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 03 0,06%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 10 0,19%
Partia Balli Kombëtar 01 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 10 0,19%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 10 0,19%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 11 0,21%
Fryma e Re Demokratike 22 0,43%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)