Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 9.153
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 16
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 16 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.703 /4.703
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.566
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 21
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 54
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.649
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,38%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 18 0,39%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,06%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 16 0,34%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,06%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,06%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 230 4,95%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 05 0,11%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 36 0,77%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 02 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 04 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 07 0,15%
Levizja Socialiste për Integrim 604 12,99%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,06%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 13 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.818 39,11%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,04%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,09%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 02 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 09 0,19%
Partia Demokratike 1.275 27,43%
Partia Republikane Shqiptare 368 7,92%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 06 0,13%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 104 2,24%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,02%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 06 0,13%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 07 0,15%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 04 0,09%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 05 0,11%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,04%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 20 0,43%
Fryma e Re Demokratike 46 0,99%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)