Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 9.571
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 20
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 20 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 6.239 /6.239
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.477
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 45
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 113
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 6.126
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 65,19%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 04 0,07%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 130 2,12%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 10 0,16%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,03%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,08%
Partia G 99 03 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,03%
Partia e Gjelbër 31 0,51%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 07 0,11%
Partia Demokracia Sociale 19 0,31%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 02 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 901 14,71%
Partia Socialpuntore Shqiptare 08 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 16 0,26%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.126 34,70%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 35 0,57%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 05 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 08 0,13%
Partia Demokratike 2.064 33,69%
Partia Republikane Shqiptare 158 2,58%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 352 5,75%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,05%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 31 0,51%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 09 0,15%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 12 0,20%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 30 0,49%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 23 0,38%
Fryma e Re Demokratike 81 1,32%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)