Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 56 nga 56
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA BULQIZE 100,00% 12 nga 12
KOMUNA FUSHE BULQIZE 100,00% 5 nga 5
KOMUNA GJORICE 100,00% 7 nga 7
KOMUNA KLENJE 100,00% 3 nga 3
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA MARTANESH 100,00% 6 nga 6
KOMUNA OSTREN 100,00% 5 nga 5
KOMUNA SHUPENZE 100,00% 11 nga 11
KOMUNA ZERQAN 100,00% 7 nga 7
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 28.352
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 56
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 56 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 16.926 /16.926
Numri i fletëve të votimit të papërdora 11.933
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 56
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 522
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 16.404
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,70%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 15 0,09%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 09 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 31 0,19%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 13 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 08 0,05%
Ligj dhe Drejtesi 18 0,11%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 15 0,09%
Partia G 99 04 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 04 0,02%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,01%
Partia Demokracia Sociale 29 0,18%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,01%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,01%
Partia Ambientaliste 06 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 20 0,12%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 28 0,17%
Levizja Socialiste për Integrim 4.152 25,31%
Partia Socialpuntore Shqiptare 64 0,39%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 29 0,18%
Partia Socialiste e Shqipërisë 4.826 29,42%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 11 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 04 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 10 0,06%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,01%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 13 0,08%
Partia Demokracia e Re Europiane 06 0,04%
Aleanca Demokratike 34 0,21%
Partia Emigracioni Shqiptar 46 0,28%
Partia Demokratike 6.121 37,31%
Partia Republikane Shqiptare 188 1,15%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 14 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 29 0,18%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 44 0,27%
Balli Kombëtar Demokrat 07 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 06 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 83 0,51%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 26 0,16%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 15 0,09%
Partia Balli Kombëtar 06 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 18 0,11%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 01 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,04%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,01%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 20 0,12%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 70 0,43%
Fryma e Re Demokratike 308 1,88%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)