Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.627
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.984 /2.984
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.832
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 16
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 36
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.948
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,03%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 28 0,95%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,10%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 05 0,17%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 00 0,00%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,03%
Partia e Gjelbër 197 6,68%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,03%
Partia Demokracia Sociale 03 0,10%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,17%
Levizja Socialiste për Integrim 753 25,54%
Partia Socialpuntore Shqiptare 07 0,24%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,31%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.080 36,64%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 05 0,17%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 08 0,27%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,24%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,10%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 05 0,17%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,07%
Partia Demokratike 618 20,96%
Partia Republikane Shqiptare 66 2,24%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 05 0,17%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 69 2,34%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 08 0,27%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 09 0,31%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 17 0,58%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,03%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 12 0,41%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 01 0,03%
Fryma e Re Demokratike 11 0,37%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)