Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.486
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 12
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 12 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.462 /3.462
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.128
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 24
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 44
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.418
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,38%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 44 1,29%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,12%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,12%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 06 0,18%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,06%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,15%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,06%
Partia e Gjelbër 46 1,35%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 03 0,09%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 06 0,18%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 375 10,97%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.818 53,19%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,18%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,06%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 17 0,50%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 05 0,15%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,06%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,09%
Aleanca Demokratike 07 0,20%
Partia Emigracioni Shqiptar 06 0,18%
Partia Demokratike 678 19,84%
Partia Republikane Shqiptare 72 2,11%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 187 5,47%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 10 0,29%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 07 0,20%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,09%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,06%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 30 0,88%
Fryma e Re Demokratike 27 0,79%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)