Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.591
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 07
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 07 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.019 /2.019
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.625
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 09
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 24
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.995
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,22%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 27 1,35%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,05%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,10%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 07 0,35%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 13 0,65%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,05%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,05%
Partia e Gjelbër 11 0,55%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 05 0,25%
Partia Demokracia Sociale 119 5,96%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,20%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,30%
Levizja Socialiste për Integrim 383 19,20%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,15%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 11 0,55%
Partia Socialiste e Shqipërisë 830 41,60%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 09 0,45%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,05%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 05 0,25%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,05%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,15%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,10%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,10%
Partia Demokratike 296 14,84%
Partia Republikane Shqiptare 127 6,37%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,10%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,05%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,05%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 74 3,71%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,05%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,10%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 06 0,30%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 03 0,15%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 05 0,25%
Fryma e Re Demokratike 22 1,10%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)