Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.480
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.904 /2.904
Numri i fletëve të votimit të papërdora 999
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 35
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.869
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 64,82%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 24 0,84%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 19 0,66%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 06 0,21%
Partia G 99 01 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,03%
Partia e Gjelbër 11 0,38%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 11 0,38%
Partia Demokracia Sociale 01 0,03%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,21%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,03%
Levizja Socialiste për Integrim 238 8,30%
Partia Socialpuntore Shqiptare 00 0,00%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 13 0,45%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.238 43,15%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,14%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 03 0,10%
Partia Ardhmërija Shqiptare 06 0,21%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 11 0,38%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,14%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 10 0,35%
Partia Emigracioni Shqiptar 06 0,21%
Partia Demokratike 950 33,11%
Partia Republikane Shqiptare 144 5,02%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,07%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,10%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 45 1,57%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 14 0,49%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 03 0,10%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 05 0,17%
Bashkimi Liberal Demokrat 09 0,31%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 02 0,07%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 05 0,17%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,10%
Aleanca Kuq e Zi 13 0,45%
Fryma e Re Demokratike 49 1,71%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)