Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.289
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 11
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 11 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.928 /3.928
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.500
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 17
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 62
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.866
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,89%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 36 0,93%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,10%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 07 0,18%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,05%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,05%
Partia e Gjelbër 118 3,05%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,03%
Partia Demokracia Sociale 33 0,85%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,16%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,13%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 416 10,76%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 11 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.917 49,59%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,13%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 10 0,26%
Partia Ardhmërija Shqiptare 05 0,13%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 46 1,19%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 06 0,16%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 02 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,08%
Partia Demokratike 879 22,74%
Partia Republikane Shqiptare 117 3,03%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 119 3,08%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 13 0,34%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 24 0,62%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 11 0,28%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 01 0,03%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,03%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 05 0,13%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 08 0,21%
Aleanca Kuq e Zi 04 0,10%
Fryma e Re Demokratike 21 0,54%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)