Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.569
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.325 /4.325
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.405
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 58
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.267
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,14%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 50 1,17%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 43 1,01%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 04 0,09%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,07%
Partia G 99 03 0,07%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,12%
Partia e Gjelbër 97 2,27%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 02 0,05%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 36 0,84%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 09 0,21%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 430 10,08%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.012 47,15%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,14%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 03 0,07%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 07 0,16%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,12%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 06 0,14%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,05%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,07%
Partia Demokratike 996 23,34%
Partia Republikane Shqiptare 342 8,01%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 04 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,05%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,05%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 36 0,84%
Balli Kombëtar Demokrat 04 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 48 1,12%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 19 0,45%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 01 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 16 0,37%
Fryma e Re Demokratike 44 1,03%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)