Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 96.680
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 116
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 116 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 50.783 /50.783
Numri i fletëve të votimit të papërdora 43.082
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 348
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 575
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 50.208
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 52,53%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 18 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 13 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 1.125 2,24%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 25 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 216 0,43%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 10 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 31 0,06%
Partia G 99 45 0,09%
Partia Shqiptare Atdheu 15 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 04 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 30 0,06%
Partia e Gjelbër 125 0,25%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 06 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 08 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 51 0,10%
Aleanca Arbnore Kombëtare 19 0,04%
Partia Demokracia Sociale 96 0,19%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 09 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 14 0,03%
Partia Ambientaliste 12 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 20 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 10 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 48 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 6.337 12,62%
Partia Socialpuntore Shqiptare 41 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 116 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 18.867 37,58%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 27 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 38 0,08%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 07 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 08 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 05 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 161 0,32%
Partia Ardhmërija Shqiptare 46 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 07 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 78 0,16%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 72 0,14%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 68 0,14%
Partia Demokracia e Re Europiane 12 0,02%
Aleanca Demokratike 50 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 61 0,12%
Partia Demokratike 14.944 29,76%
Partia Republikane Shqiptare 1.217 2,42%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 20 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 06 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 06 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 119 0,24%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 3.994 7,95%
Balli Kombëtar Demokrat 62 0,12%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 52 0,10%
Partia Lëvizja e Legalitetit 204 0,41%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 183 0,36%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 17 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 21 0,04%
Partia Balli Kombëtar 16 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 196 0,39%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 12 0,02%
Partia Konservatore 01 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 32 0,06%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 35 0,07%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 05 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 203 0,40%
Fryma e Re Demokratike 902 1,80%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)