Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 88 nga 88
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA FUSHE KRUJE 100,00% 27 nga 27
BASHKIA KRUJE 100,00% 18 nga 18
KOMUNA BUBQ 100,00% 10 nga 10
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA CUDHI 100,00% 7 nga 7
KOMUNA KODER THUMANE 100,00% 15 nga 15
KOMUNA NIKEL 100,00% 11 nga 11
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 57.245
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 88
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 88 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 35.310 /35.310
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.854
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 17
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 547
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 34.763
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,68%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 10 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 19 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 62 0,18%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 49 0,14%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 398 1,14%
Ligj dhe Drejtesi 11 0,03%
Partia Unitetit Kombetar 15 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 48 0,14%
Partia G 99 802 2,31%
Partia Shqiptare Atdheu 13 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 04 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 47 0,14%
Partia e Gjelbër 56 0,16%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 06 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 06 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 99 0,28%
Aleanca Arbnore Kombëtare 1.268 3,65%
Partia Demokracia Sociale 72 0,21%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 07 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 04 0,01%
Partia Ambientaliste 07 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 19 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 42 0,12%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 22 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 2.614 7,52%
Partia Socialpuntore Shqiptare 41 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 81 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 12.274 35,31%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 27 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 03 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 07 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 06 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 135 0,39%
Partia Ardhmërija Shqiptare 06 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 98 0,28%
Partia Socialiste e Moderuar 15 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 18 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 09 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,00%
Aleanca Demokratike 08 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 48 0,14%
Partia Demokratike 12.349 35,52%
Partia Republikane Shqiptare 2.262 6,51%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 16 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 74 0,21%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 222 0,64%
Balli Kombëtar Demokrat 08 0,02%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 54 0,16%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 79 0,23%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 09 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 55 0,16%
Partia Balli Kombëtar 04 0,01%
Bashkimi Liberal Demokrat 15 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,01%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 10 0,03%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 04 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 08 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 304 0,87%
Fryma e Re Demokratike 796 2,29%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)