Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.575
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.553 /4.553
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.890
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 24
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 73
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.480
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,11%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 34 0,76%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,04%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,04%
Partia G 99 06 0,13%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 14 0,31%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,04%
Partia Demokracia Sociale 30 0,67%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 368 8,21%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 13 0,29%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.438 54,42%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 11 0,25%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,16%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 18 0,40%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 05 0,11%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,04%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,02%
Partia Demokratike 1.210 27,01%
Partia Republikane Shqiptare 41 0,92%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 05 0,11%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,02%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 148 3,30%
Balli Kombëtar Demokrat 06 0,13%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,07%
Partia Lëvizja e Legalitetit 02 0,04%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 06 0,13%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 01 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 08 0,18%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,02%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 22 0,49%
Fryma e Re Demokratike 46 1,03%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)