Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.346
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.843 /3.843
Numri i fletëve të votimit të papërdora 893
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 10
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 63
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.780
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,56%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 23 0,61%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 08 0,21%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 07 0,19%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,11%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,08%
Partia e Gjelbër 07 0,19%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 04 0,11%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,05%
Partia Demokracia Sociale 02 0,05%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 13 0,34%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,08%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 300 7,94%
Partia Socialpuntore Shqiptare 07 0,19%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.914 50,63%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,13%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 03 0,08%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 02 0,05%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,08%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,19%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 17 0,45%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 02 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,13%
Partia Demokratike 1.023 27,06%
Partia Republikane Shqiptare 21 0,56%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 15 0,40%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 05 0,13%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 238 6,30%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,05%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 04 0,11%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 01 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 15 0,40%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,05%
Partia Konservatore 01 0,03%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,03%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,08%
Aleanca Kuq e Zi 48 1,27%
Fryma e Re Demokratike 34 0,90%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)