Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.639
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.795 /1.795
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.199
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 01
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 27
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.768
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,33%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,11%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 19 1,07%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,11%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 08 0,45%
Partia e Gjelbër 01 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,06%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,06%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 01 0,06%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,11%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,11%
Partia Ambientaliste 30 1,70%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 167 9,45%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 05 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 778 44,00%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,11%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,06%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 03 0,17%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,11%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,40%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 08 0,45%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,06%
Aleanca Demokratike 04 0,23%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,23%
Partia Demokratike 600 33,94%
Partia Republikane Shqiptare 35 1,98%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 43 2,43%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 01 0,06%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 02 0,11%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,11%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 09 0,51%
Fryma e Re Demokratike 19 1,07%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)