Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.089
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 16
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 16 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.453 /4.453
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.594
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 19
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 61
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.392
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,05%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 17 0,39%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 06 0,14%
Partia G 99 01 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 06 0,14%
Partia e Gjelbër 17 0,39%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,05%
Partia Demokracia Sociale 37 0,84%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,14%
Levizja Socialiste për Integrim 390 8,88%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 17 0,39%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.286 52,05%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,11%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,07%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 05 0,11%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 06 0,14%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,05%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,05%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 25 0,57%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,09%
Partia Demokracia e Re Europiane 07 0,16%
Aleanca Demokratike 02 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 08 0,18%
Partia Demokratike 1.036 23,59%
Partia Republikane Shqiptare 50 1,14%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 07 0,16%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 169 3,85%
Balli Kombëtar Demokrat 04 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 05 0,11%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 04 0,09%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,09%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 23 0,52%
Partia Balli Kombëtar 05 0,11%
Bashkimi Liberal Demokrat 15 0,34%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 01 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 04 0,09%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 31 0,71%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 97 2,21%
Fryma e Re Demokratike 62 1,41%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)