Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.611
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.492 /4.492
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.746
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 03
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 56
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.436
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,02%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 85 1,92%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,07%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,09%
Partia G 99 02 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,11%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 12 0,27%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 04 0,09%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 09 0,20%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,05%
Levizja Socialiste për Integrim 264 5,95%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,34%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.483 55,97%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 08 0,18%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,05%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 02 0,05%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,16%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 09 0,20%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 29 0,65%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,09%
Aleanca Demokratike 14 0,32%
Partia Emigracioni Shqiptar 08 0,18%
Partia Demokratike 950 21,42%
Partia Republikane Shqiptare 111 2,50%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 13 0,29%
Partia e të Drejtave të Mohuara 04 0,09%
Partia Ora e Shqipërisë 05 0,11%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,09%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 133 3,00%
Balli Kombëtar Demokrat 07 0,16%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,05%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,09%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 14 0,32%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 10 0,23%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,11%
Partia Balli Kombëtar 08 0,18%
Bashkimi Liberal Demokrat 08 0,18%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 20 0,45%
Partia Konservatore 20 0,45%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 15 0,34%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 10 0,23%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,02%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,07%
Aleanca Kuq e Zi 45 1,01%
Fryma e Re Demokratike 59 1,33%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)