Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.434
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 12
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 12 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.472 /4.472
Numri i fletëve të votimit të papërdora 790
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 12
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 72
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.400
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,16%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 12 0,27%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 09 0,20%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,07%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,16%
Partia G 99 02 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 04 0,09%
Partia e Gjelbër 07 0,16%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,09%
Partia Demokracia Sociale 11 0,25%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 04 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 545 12,39%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 11 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.266 51,50%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 09 0,20%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,05%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 08 0,18%
Partia Demokratike 1.121 25,48%
Partia Republikane Shqiptare 50 1,14%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 09 0,20%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 168 3,82%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,07%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 01 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 29 0,66%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 41 0,93%
Fryma e Re Demokratike 50 1,14%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)