Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.927
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 12
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 12 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.095 /4.095
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.864
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 04
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 58
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.037
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,12%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 03 0,07%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 281 6,96%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 51 1,26%
Partia G 99 10 0,25%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,05%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 04 0,10%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 436 10,80%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 03 0,07%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.563 38,72%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,12%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 18 0,45%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,02%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 18 0,45%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 02 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,10%
Partia Demokratike 1.015 25,14%
Partia Republikane Shqiptare 166 4,11%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 12 0,30%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 207 5,13%
Balli Kombëtar Demokrat 11 0,27%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 58 1,44%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 06 0,15%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 01 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 20 0,50%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 15 0,37%
Fryma e Re Demokratike 35 0,87%
Dritan Vlash Prifti 74 1,83%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)