Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.677
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.951 /2.952
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.881
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 01
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 25
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.927
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 52,00%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 03 0,10%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 13 0,44%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 09 0,31%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,03%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 25 0,85%
Partia G 99 03 0,10%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,07%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,03%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,07%
Partia Demokracia Sociale 03 0,10%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 03 0,10%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 428 14,62%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 03 0,10%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.472 50,29%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 09 0,31%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 03 0,10%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 34 1,16%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,17%
Partia Demokratike 593 20,26%
Partia Republikane Shqiptare 60 2,05%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 15 0,51%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 89 3,04%
Balli Kombëtar Demokrat 05 0,17%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 13 0,44%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 28 0,96%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,07%
Partia Balli Kombëtar 01 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,03%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 23 0,79%
Fryma e Re Demokratike 30 1,02%
Dritan Vlash Prifti 35 1,20%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)