Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 42.467
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 65
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 65 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 22.310 /22.310
Numri i fletëve të votimit të papërdora 19.542
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 76
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 127
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 22.183
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 52,53%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 08 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 68 0,31%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 08 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 26 0,12%
Ligj dhe Drejtesi 05 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 06 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 242 1,09%
Partia G 99 05 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,00%
Partia e Gjelbër 06 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 38 0,17%
Aleanca Arbnore Kombëtare 03 0,01%
Partia Demokracia Sociale 13 0,06%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 04 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 03 0,01%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,02%
Levizja Socialiste për Integrim 2.401 10,82%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,03%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 23 0,10%
Partia Socialiste e Shqipërisë 10.687 48,18%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,02%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 04 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 216 0,97%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 09 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,02%
Partia Demokratike 6.441 29,04%
Partia Republikane Shqiptare 425 1,92%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 188 0,85%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 599 2,70%
Balli Kombëtar Demokrat 41 0,18%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 19 0,09%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 125 0,56%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 08 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 07 0,03%
Partia Balli Kombëtar 08 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 01 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 06 0,03%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 57 0,26%
Fryma e Re Demokratike 266 1,20%
Dritan Vlash Prifti 173 0,78%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)