Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 10.478
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 20
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 20 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.771 /5.771
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.899
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 29
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 63
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.708
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,08%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,05%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 05 0,09%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 97 1,70%
Partia G 99 03 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 11 0,19%
Aleanca Arbnore Kombëtare 03 0,05%
Partia Demokracia Sociale 02 0,04%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 21 0,37%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 341 5,97%
Partia Socialpuntore Shqiptare 10 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 14 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.821 49,42%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 07 0,12%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 04 0,07%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 49 0,86%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 05 0,09%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 08 0,14%
Aleanca Demokratike 14 0,25%
Partia Emigracioni Shqiptar 14 0,25%
Partia Demokratike 1.747 30,61%
Partia Republikane Shqiptare 227 3,98%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 13 0,23%
Partia e të Drejtave të Mohuara 34 0,60%
Partia Ora e Shqipërisë 08 0,14%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 15 0,26%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 17 0,30%
Balli Kombëtar Demokrat 13 0,23%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 11 0,19%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 64 1,12%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,04%
Partia Balli Kombëtar 13 0,23%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 05 0,09%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,04%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,05%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 13 0,23%
Fryma e Re Demokratike 21 0,37%
Dritan Vlash Prifti 43 0,75%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)