Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.557
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.259 /2.259
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.371
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 17
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 25
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.234
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,57%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 136 6,09%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 23 1,03%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,04%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,04%
Partia Demokracia Sociale 01 0,04%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,04%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,27%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 94 4,21%
Partia Socialpuntore Shqiptare 01 0,04%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,40%
Partia Socialiste e Shqipërisë 965 43,20%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,27%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 06 0,27%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,18%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,09%
Partia Demokratike 730 32,68%
Partia Republikane Shqiptare 38 1,70%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,04%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 06 0,27%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 18 0,81%
Balli Kombëtar Demokrat 04 0,18%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 60 2,69%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 56 2,51%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,09%
Partia Balli Kombëtar 11 0,49%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,09%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,09%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 07 0,31%
Fryma e Re Demokratike 05 0,22%
Dritan Vlash Prifti 27 1,21%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)