Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 1255 nga 1255
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KAMEZ 100,00% 92 nga 92
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 1 100,00% 68 nga 68
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 10 100,00% 46 nga 46
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 11 100,00% 86 nga 86
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 2 100,00% 109 nga 109
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 3 100,00% 63 nga 63
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 4 100,00% 80 nga 80
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 5 100,00% 111 nga 111
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 6 100,00% 87 nga 87
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 7 100,00% 97 nga 97
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 8 100,00% 58 nga 58
BASHKIA TIRANE - NJESIA BASHKIAKE NR. 9 100,00% 83 nga 83
BASHKIA VORE 100,00% 26 nga 26
KOMUNA BALDUSHK 100,00% 12 nga 12
KOMUNA BERXULL 100,00% 12 nga 12
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA BERZHITE 100,00% 11 nga 11
KOMUNA DAJT 100,00% 21 nga 21
KOMUNA FARKE 100,00% 15 nga 15
KOMUNA KASHAR 100,00% 32 nga 32
KOMUNA KRRABE 100,00% 5 nga 5
KOMUNA NDROQ 100,00% 15 nga 15
KOMUNA PASKUQAN 100,00% 46 nga 46
KOMUNA PETRELE 100,00% 13 nga 13
KOMUNA PEZE 100,00% 9 nga 9
KOMUNA PREZE 100,00% 10 nga 10
KOMUNA SHENGJERGJ 100,00% 7 nga 7
KOMUNA VAQARR 100,00% 16 nga 16
KOMUNA ZALL BASTAR 100,00% 8 nga 8
KOMUNA ZALL HERR 100,00% 17 nga 17
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 697.604
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 1.255
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 1.255 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 417.871 /417.856
Numri i fletëve të votimit të papërdora 272.117
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 2.347
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 5.527
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 412.329
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,90%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 322 0,08%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 82 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 1.554 0,38%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 58 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 226 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 532 0,13%
Ligj dhe Drejtesi 352 0,09%
Partia Unitetit Kombetar 156 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 618 0,15%
Partia G 99 168 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 130 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 340 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 153 0,04%
Partia e Gjelbër 242 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 178 0,04%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 145 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 252 0,06%
Aleanca Arbnore Kombëtare 307 0,07%
Partia Demokracia Sociale 1.864 0,45%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 508 0,12%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 71 0,02%
Partia Ambientaliste 60 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 95 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 363 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 241 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 33.026 8,01%
Partia Socialpuntore Shqiptare 528 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 1.145 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 180.881 43,87%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 358 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 183 0,04%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 190 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 348 0,08%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 82 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 2.432 0,59%
Partia Ardhmërija Shqiptare 1.752 0,42%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 49 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 475 0,12%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 225 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 150 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 119 0,03%
Aleanca Demokratike 495 0,12%
Partia Emigracioni Shqiptar 548 0,13%
Partia Demokratike 139.165 33,75%
Partia Republikane Shqiptare 9.679 2,35%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 194 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 114 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 182 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 2.147 0,52%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 7.297 1,77%
Balli Kombëtar Demokrat 407 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 126 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 2.006 0,49%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 3.585 0,87%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 102 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 741 0,18%
Partia Balli Kombëtar 551 0,13%
Bashkimi Liberal Demokrat 149 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 62 0,02%
Partia Konservatore 76 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 349 0,08%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 77 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 36 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 157 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 3.762 0,91%
Fryma e Re Demokratike 9.362 2,27%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)