Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.860
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.847 /2.847
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.093
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 19
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 34
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.813
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,58%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 28 1,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 08 0,28%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 40 1,42%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 01 0,04%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,07%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,04%
Partia Ambientaliste 02 0,07%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,18%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,18%
Levizja Socialiste për Integrim 255 9,07%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,21%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.189 42,27%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,11%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,11%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,11%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 49 1,74%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,14%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,07%
Aleanca Demokratike 01 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,07%
Partia Demokratike 867 30,82%
Partia Republikane Shqiptare 44 1,56%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,07%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 36 1,28%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 40 1,42%
Balli Kombëtar Demokrat 08 0,28%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,11%
Partia Lëvizja e Legalitetit 05 0,18%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 53 1,88%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,11%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 03 0,11%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,07%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 08 0,28%
Fryma e Re Demokratike 33 1,17%
Dritan Vlash Prifti 86 3,06%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)