Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 11.347
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 17
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 17 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.825 /5.825
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.780
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 15
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 78
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.747
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,34%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 17 0,30%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 03 0,05%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 56 0,97%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 15 0,26%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 21 0,37%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 02 0,03%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 08 0,14%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,03%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 08 0,14%
Levizja Socialiste për Integrim 993 17,28%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 14 0,24%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.459 42,79%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 16 0,28%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 05 0,09%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 06 0,10%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,07%
Aleanca Demokratike 04 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 10 0,17%
Partia Demokratike 1.732 30,14%
Partia Republikane Shqiptare 84 1,46%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 14 0,24%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 39 0,68%
Balli Kombëtar Demokrat 05 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 30 0,52%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,02%
Partia Balli Kombëtar 07 0,12%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 13 0,23%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 46 0,80%
Fryma e Re Demokratike 68 1,18%
Dritan Vlash Prifti 37 0,64%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)