Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.502
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.838 /3.838
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.062
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 31
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 34
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.804
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 69,76%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 50 1,31%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 79 2,08%
Partia G 99 03 0,08%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,05%
Partia Demokracia Sociale 05 0,13%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,08%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,16%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,16%
Levizja Socialiste për Integrim 281 7,39%
Partia Socialpuntore Shqiptare 07 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 23 0,60%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.856 48,79%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,16%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 161 4,23%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,11%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,05%
Aleanca Demokratike 01 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,11%
Partia Demokratike 946 24,87%
Partia Republikane Shqiptare 40 1,05%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 04 0,11%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 21 0,55%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 47 1,24%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 19 0,50%
Partia Lëvizja e Legalitetit 06 0,16%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 18 0,47%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 13 0,34%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,05%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 03 0,08%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 03 0,08%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 08 0,21%
Fryma e Re Demokratike 33 0,87%
Dritan Vlash Prifti 124 3,26%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)