Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.164
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 12
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 12 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.874 /4.874
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.002
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 06
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 109
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.765
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,70%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 27 0,57%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 03 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 07 0,15%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 31 0,65%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 04 0,08%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 03 0,06%
Partia Demokracia Sociale 09 0,19%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,15%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 636 13,35%
Partia Socialpuntore Shqiptare 09 0,19%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,31%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.453 51,48%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 07 0,15%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 03 0,06%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 80 1,68%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,08%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 59 1,24%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,15%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 10 0,21%
Partia Demokratike 774 16,24%
Partia Republikane Shqiptare 71 1,49%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 06 0,13%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 68 1,43%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 139 2,92%
Balli Kombëtar Demokrat 06 0,13%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 18 0,38%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 27 0,57%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 06 0,13%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 05 0,10%
Partia Konservatore 01 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 20 0,42%
Fryma e Re Demokratike 46 0,97%
Dritan Vlash Prifti 180 3,78%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)