Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.403
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 11
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 11 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.932 /3.932
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.262
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 06
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 51
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.881
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,41%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 40 1,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 08 0,21%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,08%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 33 0,85%
Partia G 99 01 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 08 0,21%
Partia Demokracia Sociale 04 0,10%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 09 0,23%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 267 6,88%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,10%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.910 49,21%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 08 0,21%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 20 0,52%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 06 0,15%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,05%
Aleanca Demokratike 11 0,28%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,13%
Partia Demokratike 1.060 27,31%
Partia Republikane Shqiptare 67 1,73%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,05%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 23 0,59%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 134 3,45%
Balli Kombëtar Demokrat 15 0,39%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 30 0,77%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 11 0,28%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 01 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 05 0,13%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,03%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,15%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 11 0,28%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 08 0,21%
Fryma e Re Demokratike 51 1,31%
Dritan Vlash Prifti 89 2,29%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)