Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.057
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.692 /3.692
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.203
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 02
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 42
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.650
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,95%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 70 1,92%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 02 0,05%
Ligj dhe Drejtesi 09 0,25%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 25 0,68%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 08 0,22%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 05 0,14%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,03%
Partia Demokracia Sociale 59 1,62%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 117 3,21%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 04 0,11%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.741 47,70%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 21 0,58%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,05%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 30 0,82%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,08%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,05%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,11%
Partia Demokratike 1.240 33,97%
Partia Republikane Shqiptare 16 0,44%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 55 1,51%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 21 0,58%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 05 0,14%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 11 0,30%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 30 0,82%
Fryma e Re Demokratike 91 2,49%
Dritan Vlash Prifti 59 1,62%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)