Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.888
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 06
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 06 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.390 /2.390
Numri i fletëve të votimit të papërdora 882
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 11
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 13
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.377
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,47%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 53 2,23%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,08%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 29 1,22%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,04%
Partia e Gjelbër 01 0,04%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 03 0,13%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,08%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 189 7,95%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 03 0,13%
Partia Socialiste e Shqipërisë 988 41,56%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 07 0,29%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,13%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,17%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,04%
Aleanca Demokratike 07 0,29%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,08%
Partia Demokratike 954 40,13%
Partia Republikane Shqiptare 25 1,05%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,04%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,08%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 15 0,63%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 07 0,29%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 01 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,13%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 16 0,67%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 06 0,25%
Fryma e Re Demokratike 37 1,56%
Dritan Vlash Prifti 06 0,25%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)