Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 167 nga 167
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KAVAJE 100,00% 46 nga 46
BASHKIA RROGOZHINE 100,00% 18 nga 18
KOMUNA GOLEM-KAVAJE 100,00% 19 nga 19
KOMUNA GOSE 100,00% 13 nga 13
KOMUNA HELMES 100,00% 8 nga 8
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KRYEVIDH 100,00% 14 nga 14
KOMUNA LEKAJ 100,00% 15 nga 15
KOMUNA LUZ I VOGEL 100,00% 16 nga 16
KOMUNA SINABALLAJ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA SYNEJ 100,00% 14 nga 14
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 87.482
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 167
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 167 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 39.797 /39.797
Numri i fletëve të votimit të papërdora 49.247
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 187
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 719
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 39.078
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 45,49%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 19 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 12 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 265 0,68%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 16 0,04%
Partia e Punës së Shqipërisë 14 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 23 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 189 0,48%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 37 0,09%
Partia G 99 04 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 06 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 16 0,04%
Partia e Gjelbër 01 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 03 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 10 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 05 0,01%
Partia Demokracia Sociale 94 0,24%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 12 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 12 0,03%
Partia Ambientaliste 12 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 26 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 23 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 2.368 6,06%
Partia Socialpuntore Shqiptare 33 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 82 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 17.956 45,95%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 26 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 04 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 13 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 25 0,06%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 07 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 285 0,73%
Partia Ardhmërija Shqiptare 14 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 03 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 08 0,02%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 31 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 15 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 08 0,02%
Aleanca Demokratike 29 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 56 0,14%
Partia Demokratike 12.307 31,49%
Partia Republikane Shqiptare 882 2,26%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 10 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 12 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 06 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 110 0,28%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 1.876 4,80%
Balli Kombëtar Demokrat 36 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 41 0,10%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 212 0,54%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 12 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 14 0,04%
Partia Balli Kombëtar 08 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 04 0,01%
Partia Konservatore 01 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 03 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,01%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 23 0,06%
Aleanca Kuq e Zi 1.039 2,66%
Fryma e Re Demokratike 700 1,79%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)