Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 9.316
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 15
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 15 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.827 /4.827
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.876
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 11
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 121
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.706
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,81%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 122 2,59%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 06 0,13%
Ligj dhe Drejtesi 09 0,19%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 49 1,04%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 06 0,13%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 11 0,23%
Partia Demokracia Sociale 17 0,36%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,13%
Levizja Socialiste për Integrim 422 8,97%
Partia Socialpuntore Shqiptare 01 0,02%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 07 0,15%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.144 24,31%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 49 1,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 09 0,19%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 69 1,47%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,08%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 11 0,23%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,08%
Partia Demokratike 1.229 26,12%
Partia Republikane Shqiptare 62 1,32%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 178 3,78%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,06%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 20 0,42%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 133 2,83%
Partia Balli Kombëtar 03 0,06%
Bashkimi Liberal Demokrat 123 2,61%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 25 0,53%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 09 0,19%
Fryma e Re Demokratike 64 1,36%
Dritan Vlash Prifti 896 19,04%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)